Vol.820女神王雨纯万宁旅拍私房半脱露浅色蕾丝内衣配开档黑丝魅惑写真[74P]_王雨纯_尤蜜荟

Vol.820女神王雨纯万宁旅拍私房半脱露浅色蕾丝内衣配开档黑丝魅惑写真[74P]_王雨纯_尤蜜荟

温经汤辛温降利,与川芎同功。曰∶郁症不止五也,而宣法亦不止二。

然亦有可分别者,如青礞石、化红皮荔枝核,皆秉东方木气者也。 深知十剂之义,则经权常变,折衷至当,又何有难治之病哉。

救世心殷,无异神农氏,则《本草新编》,其即救世之书乎。伤暑变痢,不可发汗,更不可利水,但宜清热而湿自化,黄连、黄芩为主。

或问麦冬加五味以补肾,敬闻命矣,何孙真人加入人参为生脉散?非肉桂自能化气也,若单用肉桂,及合血分药用则多走血分,不是气分之药矣!又如桂枝色赤味辛,亦是人心肝血分之药。

天无二日,药中无二君也。此皆即其数以明其气,而主治自然不谬。

甘草实可重用以收功,而又能调剂以取效,盖药中不可缺之药,非可有可无之品也。所以不言生气而曰生脉者,其意微矣或问麦冬补肺金而安肺气,肺气之耗者,宜加用麦冬以补肺金矣,然而日用麦冬,而不金之气旺者,何故?

Leave a Reply